Punkt i protokollet
PR
76
2019 rd
Plenum
Torsdag 5.12.2019 kl. 15.59—18.07
10
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019. 
Senast publicerat 05-12-2019 18:39