Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 76/2019 rd Plenum Torsdag 5.12.2019 kl. 15.59—18.07

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Regeringens propositionRP 94/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.