Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 76/2019 rd Plenum Torsdag 5.12.2019 kl. 15.59—18.07

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 63/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2019.