Senast publicerat 05-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 76/2019 rd Plenum Torsdag 5.12.2019 kl. 15.59—18.07

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens propositionRP 55/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 55/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.