Senast publicerat 17-06-2022 15:27

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Regeringens propositionRP 62/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022.