Senast publicerat 17-06-2022 15:36

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 14/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.6.2022. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

5 § 

Sanni Grahn-Laasonen föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sanni Grahn-Laasonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 65 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.