Senast publicerat 17-06-2022 15:33

Punkt i protokollet PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 15/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.6.2022. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

1 § 

Sanni Grahn-Laasonen föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sanni Grahn-Laasonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 81 ja, 65 nej; 53 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

2 § 

Sanni Grahn-Laasonen föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sanni Grahn-Laasonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 80 ja, 63 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

3 § 

Sanni Grahn-Laasonen föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sanni Grahn-Laasonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 79 ja, 62 nej; 58 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.