Punkt i protokollet
PR
77
2015 rd
Plenum
Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00—4.12
22
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 22 på dagordningen presenteras för andra behandling. I första behandlingen instämde riksdagen i social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativet förkastas. 
Ingen debatt. 
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 02-09-2020 15:49