Punkt i protokollet
PR
77
2015 rd
Plenum
Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00—4.12
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 26 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
3.37
Markus
Lohi
kesk
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä luovutaan sakkojen muuntorangaistusmenettelystä, jolloin siis sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka ovat jättäneet toistuvasti sakot maksamatta, voitaisiin muuntaa sakot vankeusrangaistukseksi. 
On selvää, että yleinen — voisi sanoa, että varmasti kansalaistenkin — mielipide on sentyyppinen, että kyllähän näin pitäisi jatkossa olla. Tämä lakihan, joka mahdollistaisi muuntorangaistukset, päätettiin viime kaudella, mutta se ei ole vielä astunut voimaan, ja tässä taustalla, miksi tämä nyt perutaan, on puhtaasti se, että tämä menettelyhän on aika kallis: arvioidaan, että 12,4 miljoonaa tässä säästetään vuodesta 2018 lukien valtion varoja. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa pitää tehdä valintoja, ja jos nyt ajatellaan sitten tähän rinnalle sitä, että meillä on paljon vakavampia rikoksia, (Puhemies koputtaa) joista tuomitaan vankeutta ehdollisena siitä syystä esimerkiksi, että on ensikertalainen, niin moni rikollinen vain heiluttelee sitä lappua ja toteaa, että eihän tämä ehdollinen vankeus ole mitään. Sen takia hallitusohjelmaan on otettukin kirjaus tästä asiasta siten, että tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Tällä tarkoitetaan sitä, että on syytä tarkastella niin, että tähän ehdolliseen vankeustuomioon lisättäisiin tämmöinen jakso, ehdoton vankeus tai yhdyskuntapalvelus, ja sillä tavalla näillä olisi selkeästi (Puhemies koputtaa) nykyistä tehokkaampi merkitys. 
3.39
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Toimiessani käräjillä tuomarina sain kokea, että ehdollisen rangaistuksen saanut henkilö lähti ulos salista nauraen, että en saanut mitään. Minusta tämä on todella vaarallista yhteiskunnassamme, että ihminen ei koe, että hän on oikeasti tehnyt väärin ja on saanut jonkin rangaistuksen siitä asiasta. 
Toinen asia, joka siellä tuli usein keskusteluun, on nämä sakkojen muuntorangaistusasiat. Nyt sitten viime vaalikaudella olin itse todella kannattamassa sitä, että tulisi voimaan tämä laki, joka nyt sitten todellakin kaadetaan, että tätä ei olisikaan. Hyvä on, meidän taloudellinen tilanne on nyt tämä, ja me joudumme miettimään kaikkia säästöjä, mutta toivottavasti jatkossa, kun meillä on pikkuisen parempi taloudellinen tilanne, voisimme ottaa tämän asian sitten uudelleen käsittelyyn. 
3.40
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Arvoisa herra puhemies! Lainsäädännön ennakoitavuuden kannalta on kyllä ongelmallista, että näitä jo päätettyjä lakeja peruutetaan, ja voi kyllä ihmetellä tätä menettelyä. Sakon muunto ajateltiin tehdä mahdolliseksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta laista. Tämä ilo kuitenkin nyt jäi lyhyeksi, ja erityisesti Kaupan liitto on ollut kyllä tyrmistynyt tämän muuntorangaistuksen palauttamisen perumisesta. Tämä on minusta taas yksi osoitus hallituksen poukkoilevasta oikeuspolitiikasta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 62/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 02-05-2016 17:14