Punkt i protokollet
PR
77
2015 rd
Plenum
Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00
3
Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Arhinmäki och 26 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 5/2015 rd om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Paavo Arhinmäki läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 09-05-2017 09:02