Senast publicerat 06-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 77/2020 rd Plenum Måndag 25.5.2020 kl. 14.00—14.03

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Regeringens propositionRP 12/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2020.