Senast publicerat 16-06-2021 19:28

Punkt i protokollet PR 77/2021 rd Plenum Onsdag 16.6.2021 kl. 14.03—18.48

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 18/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.