Senast publicerat 16-06-2021 17:10

Punkt i protokollet PR 77/2021 rd Plenum Onsdag 16.6.2021 kl. 14.03

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.6.2021. 

Under debatten har Veikko Vallin understödd av Minna Reijonen framställt förslag till uttalande 1—3 i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 48/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Andre vice talman Juho Eerola
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 11 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 11 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 40 ja, 13 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.