Senast publicerat 21-06-2022 19:33

Punkt i protokollet PR 77/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00—18.24

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.