Senast publicerat 21-06-2022 19:45

Punkt i protokollet PR 77/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00—18.24

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 14/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022.