Senast publicerat 21-06-2022 19:51

Punkt i protokollet PR 77/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00—18.24

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Regeringens propositionRP 13/2022 rd
MedborgarinitiativMI 2/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.6.2022.