Punkt i protokollet
PR
78
2015 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2015. 
Under debatten har Jukka Gustafsson understödd av Riitta Myller framställt ett förslag till uttalande enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 34/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 54 nej; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-09-2016 13:18