Punkt i protokollet
PR
78
2015 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 21 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 10.12.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Senast publicerat 28-09-2016 13:20