Senast publicerat 17-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 78/2021 rd Plenum Torsdag 17.6.2021 kl. 16.00—18.02

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 18/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.6.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Jag ber ministrarna och alla andra som inte deltar i behandlingen att lämna salen. 

2 § 

Veikko Vallin föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 § 

Veikko Vallin föreslog understödd av Minna Reijonen att paragrafen godkänns i enlighet med reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.