Senast publicerat 21-06-2022 20:45

Punkt i protokollet PR 78/2022 rd Plenum Tisdag 21.6.2022 kl. 18.35—20.28

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 22/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2022.