Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
16
Anders Adlercreutz begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 8.9.2016 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 8.9.2016 klockan 13. 
Senast publicerat 07-09-2016 18:24