Annan punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
2.1
Valförrättning
Talman Maria Lohela
I stället för Carl Haglund som beviljats befrielse från uppdraget som riksdagsledamot ska riksdagen välja en medlem till framtidsutskottet och Finlands delegation Nordiska rådet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet och till Finlands delegation i Nordiska rådet förrättas i plenum torsdag 8.9.2016 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 8.9.2016 klockan 13.  
Senast publicerat 07-09-2016 14:40