Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
22
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 07-09-2016 18:30