Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
23
Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Övrigt ärende
Debatt
Talman Maria Lohela
Ärende 23 på dagordningen är biträdande justitieombudsman Maija Sakslins redogörelse för sina bindningar. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. 
Ingen debatt. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 07-09-2016 18:36