Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08—16.54
29
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 07-09-2016 18:48