Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
3
Fyllnadsval till ekonomiutskottet
Val
Riksdagen valde Sinuhe Wallinheimo till ersättare i ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 7.9.2016 15:02