Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08—16.54
30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 30 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 
Debatt
16.43
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! On ilo huomata, että kyseinen laki muuttuu niin, että myös maksuhäiriömerkinnän saaneilla on mahdollisuus saada pankkitunnukset sähköiseen tunnistautumiseen. Olen tehnyt useita valtiopäivätoimia liittyen sähköisen tunnistautumisen saattamiseksi kaikkien ulottuville. Tähän mennessä yksikin maksuhäiriö on saattanut johtaa pankkitunnuksen poistamiseen, tai tunnusta ei ole myönnetty. Verkkopankki on nykypäivänä väline palvelujen käyttöön: esimerkiksi Kelan, työhallinnon, Verohallinnon ja Trafin palvelut ovat suureksi osaksi verkossa, ja niiden käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista — yleensä verkkopankkitunnuksia. Myös kansalaisaloite on sellainen, että suurin osa kansalaisista allekirjoittaa sen sähköisesti. 
Muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on puoltanut pankkitunnusten myöntämistä. Myös Finanssialan Keskusliitto suositti jo 2010, että yksi maksuhäiriömerkintä ei saa poistaa mahdollisuutta saada pankkitunnusta. Esitetyt muutokset lakiin edistävät yhdenvertaisuuden toteuttamista ja helpottavat maksuhäiriömerkinnän saaneiden arkea. Nykyään sähköistä tunnistautumista tarvitaan lähes kaikissa viranomaispalveluissa. Maksuhäiriömerkinnän saanut ei usein saa henkilökohtaista sopimusta matkapuhelinliittymästäkään. Näin ollen pankkitunnukset ovat ainoa mahdollisuus heille sähköiseen tunnistautumiseen. Suomen Asiakastieto Oy:n maksuhäiriörekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 370 000 henkilöä. Suurin osa heistä on jäänyt tunnistautumisen ulkopuolelle. On siis erittäin positiivista, että tähän on tulossa muutos. 
Arvoisa puhemies! Vielä seuraava askel yhdenvertaisuuden edistämisessä olisi esimerkiksi kotivakuutuksen ja kaskon saattaminen maksuhäiriöistä kärsivien ulottuville. — Kiitos. 
16.45
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! On suuri ilo kehua tätä hallituksen lakiesitystä samoista syistä kuin edustaja Elomaa tuossa aikaisemmin. On nimittäin niin, että kun Suomessa suunniteltiin sähköistä tunnistautumista hyvin kalliilla ja hyvin toteuttamiskelvottomaksi osoittautuneella tavalla, niin käytännössä pankkitunnuksista on tullut se tapa, jolla suurin osa suomalaisista, ylivoimainen enemmistö, tunnistautuu sähköisiin palveluihin, ja sitä räikeämmäksi on tullut se epäkohta, että osalla suomalaisista ei ole ollut tähän mahdollisuutta ja pankit ovat olleet haluttomia pankkitunnuksia myöntämään. Tämä epäkohta saadaan tällä korjattua ja edistettyä yhdenvertaisuutta kiitettävällä tavalla. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 10-04-2019 16:45