Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08—16.54
34
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 120 § i tobakslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 34 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
16.47
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia siten, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä Suomen ulkopuolelta vuoden 2016 loppuun. Tällä esityksellä varmistetaan samalla, että uuden tupakkalain 120 §:n 7 momentissa säädetty siirtymäaika sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tilaamiselle ulkomailta toteutuu tarkoitetulla tavalla. 
Saamani tiedon mukaan 15.8. voimaan tullut tupakkilaki on aiheuttanut jonkin verran ongelmia etenkin itärajalla, niin rajanylittäjissä kuin valvojissakin. Tullissa niin sanottua kevennettyä menettelyä ohjeistettiin soveltamaan elokuun loppuun saakka. Tapauksissa, missä ei ole ollut maahantuontioikeutta, tupakkatuotteet takavarikoitiin ja annettiin mahdollisuus luovuttaa ne vapaaehtoisesti pois. Useimmiten rajanylittäjät myös näin tekivät ja säästyivät rangaistukselta. Syyskuun alusta alkaen on lakia sovellettu tiukasti. Mielestäni lakia tulee juuri näin soveltaa silloin kun tulee uusi, tiukempi laki voimaan. 
Joka tapauksessa pidän tätä hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena, tärkeänä ja erittäin ajankohtaisena. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 10.4.2019 16:48