Punkt i protokollet
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08
4
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
Riksdagen valde Pertti Salolainen till medlem i miljöutskottet. 
Senast publicerat 07-09-2016 15:02