Punkt i protokollet
PR
79
2017 rd
Plenum
Torsdag 29.6.2017 kl. 16.03—17.59
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombud för obligationsinnehavare och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 48/2017 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—4, 6 och 8—9 i proposition RP 48/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 10 i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 5 och 7 i proposition RP 48/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29-06-2017 19:30