Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 79/2019 rd Plenum Tisdag 10.12.2019 kl. 15.45—21.15

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Regeringens propositionRP 55/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 55/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.