Senast publicerat 05-06-2021 23:43

Punkt i protokollet PR 79/2019 rd Plenum Tisdag 10.12.2019 kl. 15.45—21.15

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 63/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2019 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 3/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
15.47 
Veikko Vallin ps :

Arvoisa puhemies! Huomenna asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulen tekemään pöydälle jaetun pykälämuutosehdotuksen 9 §:ään. Meidän tulkintamme mukaan tässä kavennetaan hallintoneuvoston valtaa suhteessa hallitukseen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.