Senast publicerat 06-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 79/2020 rd Plenum Tisdag 26.5.2020 kl. 14.01—16.10

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 72/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 26.5.2020.