Senast publicerat 22-06-2022 17:03

Punkt i protokollet PR 79/2022 rd Plenum Onsdag 22.6.2022 kl. 14.01—15.43

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Regeringens propositionRP 13/2022 rd
MedborgarinitiativMI 2/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2022 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 10/2022 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2022. 

Under den allmänna debatten har Pihla Keto-Huovinen understödd av Leena Meri föreslagit att lagförslaget i reservationen läggs till grund för behandlingen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Pihla Keto-Huovinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 87 ja, 69 nej; 43 frånvarande
 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—16 i proposition RP 13/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2019 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 24, 51, 96/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.