Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 8/2020 rd Plenum Tisdag 18.2.2020 kl. 14.00—17.26

14.  Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

MedborgarinitiativMI 3/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2020.