Punkt i protokollet
PR
8
2020 rd
Plenum
Tisdag 18.2.2020 kl. 14.00
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 18-02-2020 15:27