Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 8/2021 rd Plenum Fredag 12.2.2021 kl. 13.00—13.31

4.  Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

MedborgarinitiativMI 5/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2020 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 29/2020 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.2.2021. 

Under debatten har Riikka Purra understödd av Jussi Halla-aho framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2019 rd förkastas.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 12 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.