Senast publicerat 11-02-2022 15:54

Punkt i protokollet PR 8/2022 rd Plenum Fredag 11.2.2022 kl. 12.59—13.09

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Regeringens propositionRP 237/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022.