Senast publicerat 11-02-2022 15:54

Punkt i protokollet PR 8/2022 rd Plenum Fredag 11.2.2022 kl. 12.59—13.09

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022.