Senast publicerat 04-06-2021 21:40

Punkt i protokollet PR 80/2016 rd Plenum Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01

10.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

Val

Riksdagen valde Veronica Rehn-Kivi till medlem i social- och hälsovårdsutskottet.