Senast publicerat 04-06-2021 21:40

Punkt i protokollet PR 80/2016 rd Plenum Torsdag 8.9.2016 kl. 16.03—21.01

15.  Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Riksdagen valde Stefan Wallin till ersättare i kanslikommissionen.