Punkt i protokollet
PR
80
2017 rd
Plenum
Fredag 30.6.2017 kl. 12.59—13.28
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
RP 39/2017 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.6.2017. 
Under debatten har Jukka Gustafsson understödd av Li Andersson föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Dessutom har Jukka Gustafsson under debatten understödd av Li Andersson föreslagit att riksdagen förutom betänkandets fyra förslag till uttalanden också godkänner åtta förslag till uttalanden i enlighet med resrevationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 112 ja, 57 nej; 30 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—27 i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 28 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden 1—4.  
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Jukka Gustafssons förslag till uttalanden 5—12 i enlighet med reservation ställs vart för sig mot betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 5 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 61 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 6 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 61 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 7 "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 57 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 8 "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 59 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 9 "nej".
Omröstningsresultat: 95 ja, 73 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 10 "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 57 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 11 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 54 nej; 31 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Jukka Gustafssons förslag till uttalande 12 "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 03-07-2018 11:48