Punkt i protokollet
PR
80
2017 rd
Plenum
Fredag 30.6.2017 kl. 12.59—13.28
7
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 45/2017 rd
Val
Riksdagen valde Olli Immonen och Ari Jalonen till ersättare i grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 30-06-2017 14:38