Senast publicerat 05-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 80/2019 rd Plenum Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 83/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2019 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2019. 

Under debatten har Mia Laiho understödd av Matias Marttinen framställt ett förslag till uttalande enligt reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mia Laihos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 26 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet.  

Ärendet slutbehandlat.