Senast publicerat 06-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 80/2020 rd Plenum Tisdag 26.5.2020 kl. 16.20—19.24

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 5/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.