Senast publicerat 06-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 80/2020 rd Plenum Tisdag 26.5.2020 kl. 16.20—19.24

7.  Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

Statsrådets redogörelseSRR 2/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020.