Senast publicerat 06-06-2021 02:31

Punkt i protokollet PR 80/2020 rd Plenum Tisdag 26.5.2020 kl. 16.20—19.24

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 102/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2020.