Punkt i protokollet
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
0.04
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät ovat tehneet tähän vastalauseen 1 mukaisesti yhteisen lausumaesityksen, jossa sisältönä on kaksi asiaa: 
Toinen on se, että kun tässä hallituksen esityksessä esitetään indeksijäädytyksiä valtionosuuksiin, niin haluaisimme, että niitä korvattaisiin yhteisöveron korotuksen jatkolla myöskin tulevalle vuodelle, jolloinka saataisiin vähän takaisinpäin näitä indeksijäädytyksistä tulevia leikkauksia. 
Toisena on se, että näihin perusteisiin on laskettu nämä varhaiskasvatuksen muutokset, ja me emme halua, että niitä toteutettaisiin. Toinen syy on se, että jos niitä toteutettaisiin, niin se tarkoittaisi sitä kautta, että noin 4 000 päivähoidossa työskentelevää ihmistä irtisanottaisiin. Kolmas syy on se, että nämä eivät meidän uskoaksemme toteudu missään tapauksessa, sillä byrokratia kunnissa joka tapauksessa lisääntyy, vaikka näitä tehtäisiin. Ja neljäntenä on se, että kun on todettu, että nämä ovat käytössä jo 1.1.2016, vaikka lakiakaan ei vielä ole olemassa, niin miten ne säästöt voidaan ottaa etupainotteisesti. 
Näillä perusteilla esitämme vastalauseen 1 mukaisen lausuman. 
0.06
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Paateron esittämiä molempia lausumavastalauseita. 
0.06
Thomas
Blomqvist
r
Värderade fru talman! Vi förde en bra diskussion om betydelsen av småbarnspedagogiken och den subjektiva rätten till dagvård här i ärende 4 tidigare i dag, så jag ska inte upprepa den. Men jag kommer att föreslå att riksdagen godkänner ett uttalande som tar sikte på att regeringen borde vidta åtgärder för att säkra finansieringen, statsandelarna till kommunerna, så att man kan upprätthålla nuvarande standard både när det gäller småbarnspedagogik och rätten till subjektiv dagvård. 
Arvoisa rouva puhemies! Täällä käytiin aikaisemmin illalla hyvä keskustelu varhaiskasvatuksen merkityksestä ja siellä nostettiin monta hyvää asiaa esille. En lähde niitä toistamaan, totean vain, että tämä varhaiskasvatus on erittäin tärkeää lapsille sosiaalisten taitojen ja kognitiivisen kehittymisen kannalta, ja tämä on myös ison luokan tasa-arvokysymys, kuten edustaja Biaudet aikaisemmin tänä iltana totesi. 
Sen takia ehdotankin, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen, joka kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta varhaiskasvatuslain uudistuksen arvioituja vaikutuksia ei huomioida valtionosuuksien perusteissa ja jotta subjektiivinen oikeus päivähoitoon säilyisi." 
0.08
Eva
Biaudet
r
Ärade talman! Kannatan edustaja Blomqvistin tekemää ehdotusta vastalauseen 2 mukaisesta lausumaehdotuksesta. 
0.08
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Paateron hyvin perusteltuja ja hänen tekemiään vastalauseessa olevia lausumaesityksiä. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 29-06-2016 19:24