Underpunkt i budgeten
PR
81
2015 rd
Plenum
Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39
2.3
Huvudtitel 23 Statsrådets kansli
Talman Maria Lohela
Nu presenteras huvudtitel 23 gällande statsrådets kansli. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen avbröt behandlingen av huvudtiteln och ärendet. 
Senast publicerat 17-02-2017 14:34