Senast publicerat 04-06-2021 16:14

Punkt i protokollet PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2015 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 25 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
0.32 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä asia oli lakivaliokunnassa, ja pidettiin hyvänä sitä, että luonnonsuojelurikoksesta annettua lakia tarkennetaan ja siihen syntyy nyt selkeät pykälät ja ikään kuin porrastukset, miten voidaan luonnonsuojelurikoksia käsitellä. Tämä oli erittäin hyvä muutos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 55/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.